Paletyzacja wieloproduktowa/
PrzeładunekPaletyzacja
Przeładunek
wieloproduktowa


od 200 do 1000
cykli /godzinę


Maksymalna masa
do 50 kg


Maksymalnie 2 rodzaje produktów

Pod pojęciem "wieloproduktowa" rozumiemy specjalną głowicę chwytającą, która może obsługiwać linie produkcyjne pakujące produkty w dwa różne rodzaje opakowań. Typowym przypadkiem są produkty pakowane w torebki, które mogą być również umieszczane wewnątrz pudełek.

Zazwyczaj głowice wieloproduktowe są idealne do zarządzania kombinacjami worków, kartonów i wiązek, maksymalnie do dwóch różnych linii produktów, które mają być paletyzowane.

W przypadku kombinacji innych niż wymienione powyżej możliwe jest wykonanie zmiany głowicy, zarządzanej przez robota dzięki specjalnemu programowi i wykonywanej bezpiecznie w kilku krokach przez operatorów linii.

Paletyzator wieloproduktowy


Dostarczany w ramach kompletnych linii, obszar paletyzacji Europack jest również odpowiedni dla zakładów produkcyjnych z niewielką ilością wolnego miejsca. Niewielkie rozmiary w połączeniu z najnowocześniejszym technicznym know-how pozwalają małym i średnim przedsiębiorstwom wejść w świat automatyzacji końca linii z rozwiązaniem, które najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Jak obsługuje się produkty wieloproduktowe

Strefa paletyzacji Europack, w razie potrzeby, jest projektowana z uwzględnieniem wszystkich elementów niezbędnych do uzyskania efektywnej linii zarządzania paletami. Od specjalnych przenośników do zautomatyzowanych magazynów, jesteśmy w stanie zarządzać i dostarczać kompletne rozwiązania.


Łatwość obsługi robota Winner i panelu interfejsu operatora sprawia, że nadaje się on do każdego rodzaju produkcji. Możliwość modyfikacji programu (prędkość robocza, produkty, schematy paletyzacji) sprawia, że jest on optymalny również dla wieloproduktowych linii produkcyjnych. Szkolenie personelu odpowiedzialnego za użytkowanie systemu jest integralną i podstawową częścią naszej oferty.


Naciśnij zdjęcie aby uruchomić film.

Winner Green!


Robot WINNER GREEN jest wyposażony w innowacyjny system, który zamiast rozpraszać energię kinetyczną w postaci ciepła podczas hamowania, pozwala na jej odzyskanie w postaci energii elektrycznej, wykorzystując ją do zasilania urządzeń elektrycznych.

System ten, zwany K.E.R.S (Kinetic Energy Recovery System), jest stosowany zgodnie z technologiczną ewolucją projektu, co pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia energii w każdym cyklu paletyzacji.

Winner Green!


Robot WINNER GREEN jest wyposażony w innowacyjny system, który zamiast rozpraszać energię kinetyczną w postaci ciepła podczas hamowania, pozwala na jej odzyskanie w postaci energii elektrycznej, wykorzystując ją do zasilania urządzeń elektrycznych.

System ten, zwany K.E.R.S (Kinetic Energy Recovery System), jest stosowany zgodnie z technologiczną ewolucją projektu, co pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia energii w każdym cyklu paletyzacji.

Jeden punkt kontaktowy
dla kompletnego rozwiązania


Projektujemy system wspólnie z Tobą


Zarządzamy całą produkcją wewnętrznie


Testujemy system przed wysyłką/


Instalujemy system

CZY MUSISZ OBSŁUGIWAĆ WIELOPRODUKTOWA?

Zaprojektuj z nami swój własny zakład paletyzacjie